Lonza công bố công nghệ thử nghiệm nội độc tố tự động PyroTec Pro Robotic Solution

Lonza sẽ tiết lộ giải pháp PyroTec Pro Robotic – kiểm tra nội độc tố tự động hóa thế hệ tiếp theo của mình tại Hội nghị toàn cầu về dược phẩm (PDA) Hội nghị toàn cầu về Vi sinh dược phẩm (15-16 tháng 10 năm 2018, Bethesda, MD). Các công cụ, thuốc thử và phần mềm của công ty được tích hợp vào nền tảng rô bốt, cung cấp quy trình làm việc hoàn toàn tự động.

Công ty cũng đang bổ sung các tính năng vào phần mềm phát hiện nội độc tố WinKQCL của họ. Mô-đun tự động hóa trong phiên bản 6.0 giúp đơn giản hóa quá trình thiết lập chạy thử nghiệm nội độc tố tự động, và không cần kiến ​​thức lập trình hoặc robot. Phần mềm hiện nay có thể tạo ra các tập lệnh robot và thích nghi với việc thay đổi các yêu cầu về pha loãng mẫu, cũng như kiểm soát quy trình từ đầu đến cuối. Phần mềm có thể nhập danh sách các xét nghiệm mẫu từ một hệ thống quản lý mẫu và kết xuất kết quả ra ngoài cùng một hệ thống, ngăn ngừa lỗi sao chép dữ liệu và tiết kiệm thời gian cho việc nhập dữ liệu theo cách thủ công.

Trong một thông cáo báo chí, Công ty cho biết: “Ngành công nghiệp dược phẩm ngày càng tập trung vào việc phát triển các liệu pháp sinh học sáng tạo dẫn đến nguy cơ nhiễm nội độc tố cao hơn. Do đó, nhu cầu về công nghệ kiểm tra nội độc tố chính xác và đáng tin cậy là cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, xét nghiệm nội độc tố theo cách truyền thống liên quan đến một số bước nhập dữ liệu thủ công và các bước tạo mẫu thử nghiệm, vốn dễ bị lỗi của con người. Kết quả là, sự chính xác trong kết quả bị giảm, tỷ lệ kiểm tra lại tăng lên, và khả năng xem xét lại các phương pháp thích hợp của người thứ hai bị giảm xuống. Hơn nữa, việc thiếu hệ thống dữ liệu được liên kết giữa các bước thủ công có tác động tiêu cực đến truy xuất nguồn gốc của dữ liệu và khả năng kiểm tra lại của phòng thí nghiệm. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *